Warren G. Harding

29. prezident usa

Narození:
2. listopadu 1865
Úmrtí:
2. srpna 1923
Funkční období: 4. března 1921 – 2. srpen 1923